پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران- تماس با ما
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

تلفن: 77240465-21-98+

دورنما: 77240253-21-98+

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=76.11016.19904.fa
برگشت به اصل مطلب