پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران- اخبار پژوهشکده
بازدید از پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۴ جناب آقای دکتر قانعی معاون اسبق پژوهش وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، رئیس انستیتو پاستور ایران و دبیر کمیسیون سلامت شورای عتف همراه با جناب آقای دکتر اولیاء دبیر کمیسیون سلامت شورای عتف، و جناب آقای مهندس شاهمرادی ناظر طرح کلان ملی پروتزهای عصبی از فعالیت های پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران بازدید بعمل آوردند. قبل از بازدید جلسه ائی با حضور میهمانان و آقایان دکتر برخورداری (ریاست محترم دانشکاه) دکتر دوائی (معاون محترم پژوهشی دانشگاه)، دکتر سیدین (معاون محترم اداری و پشتیبانی)، دکتر عرفانیان (رئیس پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران)، دکتر کرمی و دکتر دلیری در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه، ابتدا توضیحاتی در رابطه با فعالیت های پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی و پیشرفت های طرح کلان پروتزهای عصبی توسط دکتر عرفانیان ارائه گردید. سپس آقایان دکتر فانعی، دکتر اولیاء، دکتر دوائی در رابطه با گسترش فعالیت های پژوهشکده نظریات خود را بیان داشتند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=76.10983.41339.fa
برگشت به اصل مطلب